Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er et privat, ikke-kommersielt og offentlig finansiert diakonalt sykehus som tilbyr behandling og pleie på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset eies av stiftelsen Det norske Diakonhjem, og har avtale med Helse Sør-Øst om å ivareta lokalsykehusfunksjon for tre bydeler vest i Oslo. Administrasjon og de somatiske avdelinger ligger på Diakonhjemmets område på Steinerud. De psykiatriske avdelinger er lokalisert på Tåsen og Vinderen.

Det er cirka 1 530 ansatte ved sykehuset.

PURE Water har i lang tid vært leverandør ved Diakonhjemmet Sykehus og både ansatte, pasienter og besøkende er svært fornøyde brukere av deres vannleveranse

Pål Fredrik Bugge Fagsjef Bygg

Kundeliste

  • 3 Rense- og kjøleanlegg
  • Jul 2000