DNB

DNB Bjørvika

DNB ASA er Norges største finanskonsern. Konsernet ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank (DnB) og Gjensidige NOR. Selskapets største aksjonær er den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet (34 prosent), nest størst er Sparebankstiftelsen DNB (10 prosent). Selskapet skiftet navn i november 2011 til DNB. DNB er Nordens nest største finanskonsern etter den svenske banken Nordea. Konsernet har sitt hovedkontor og forretningsadresse i Bjørvika i Oslo.

Driftsmessig gjør PURE Water hverdagen enklere. Den sentraliserte løsningen hvor en kjølesentral erstatter flere titalls individuelle vannmaskiner, minimerer servicebehovet samtidig som trafikken i våre lokaler reduseres

Liv Fiksdahl Konserndirektør IT og Operations

Kundeliste

  • 4200 ansatte
  • Oct 2013