Egmont

Egmonthuset

Egmonthuset i Nydalen Oslo, bygget på den gamle Spikerverktomta, er et av Oslo nye signalbygg. Det moderne og spennende bygget er et synlig symbol på Egmonts unike posisjon i mediemarkedet og som kulturbærer i Norge. Det er lagt vekt på at bygget naturlig skal inngå i bebyggelsen omkring, samtidig som det med sitt spesielle utseende og innredning tar opp i seg medienes identitet. Både i byggeprosessen, utformingen, innredningen og de tekniske løsningene har miljøhensyn vært vektlagt.

Vår bevisste satsning på rent og godt drikkevann har blitt svært godt mottatt hos våre 650 medarbeidere. I alle våre sosiale soner er det tilgang på filtrert, kaldt PURE vann. I en hektisk arbeidshverdag utgjør dette en viktig forskjell for mange.

Olav T. Sandnes Administrerende direktør

Kundeliste

  • 600 medarbeidere
  • Oct 2012