Enqvist Eiendomsdrift

Enqvist Eiendomsdrift

For mer enn 60 år siden startet Arne Enqvist sin entreprenørforretning som er grunnlaget for den virksomheten som drives blant annet i Enqvist Eiendomsdrift AS i dag. Selskapet ble skilt ut fra Enqvist Eiendom AS i 2007 for å rendyrke regnskap og forretningsførsel for boligsameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Hovedoppgaven for selskapet er å drive forretningsførsel og regnskaps­tjenester for boligselskaper, boligsameier, borettslag og boligaksjeselskaper. Men vi har også forretningsførsel for næringseiendommer, stort sett begren­set til administrasjon og regnskapsførsel.

Kundeliste

  • 2 tappetårn installert
  • Jan 2013