Intility

IT-selskapet Intility

Intility er en ferdig produsert IT-plattformtjeneste hvor over 250 spesialister tar et totalt ansvar for IT-plattformene til alle selskaper på Intility. Intility er et alternativ til tradisjonelle driftsmodeller hvor selskaper på egenhånd eller sammen med eksterne leverandører etablerer og drifter dedikerte IT plattformer per selskap.

Intility gir tilgang til en komplett «enterprise grade» IT-plattform som kontinuerlig oppgraderes med ny funksjonalitet. Dette gjør at forbedringer på plattformen kommer alle selskaper på Intility til gode så fort de er tilgjengeliggjort. Intility er også tett integrert med et stadig økende antall public cloud tjenester. Dette gir sikker tilgang, single sign-on og autoprovisjonering av tjenester, rettigheter og lisenser i blant annet Office 365, Microsoft Azure, AWS og SalesForce.

Over 500 selskaper benytter i dag Intility.

Vi valgte PURE Water siden vi ikke fant noe bedre alternativ i markedet. Det finnes løsninger som er noe rimeligere, men kvaliteten på løsningen fra PURE er uovertruffen. Det ser stilig ut, virker bra, og vi har ikke hatt noen problemer med systemet. I forbindelse med utvidelse av anlegget til ny kontorfløy var leveranseprosessen meget effektiv.

Det drikkes mer vann nå enn før, og de ansatte setter pris på å kunne drikke friskt og kaldt vann servert fra tappetårn. Vi er meget fornøyde med PURE Water.

Erling Ruud Administrasjonssjef

Kundeliste

  • 5 tappetårn installert
  • Apr 2013